תלמידים פון מעזריטשער מגיד

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – דוב בער פון מעזריטש

דער מעזריטשער מגיד - רבי דוב בער פון מעזריטש זצ"ל - איז אויסגעוועלט געווארן צו זיין דער ממלא מקום פון בעש"ט נאך זיין פטירה.

דער רבי ר' בער האט שטארק פארשפרייט דאס חסידות דורך זיינע תלמידים, און ער האט צוגעצויגן אסאך גרויסע אידן, רבנים און צדיקים.

נאך וואס דער הייליגער 'גרויסער מגיד' רבי ר' בער פון מעזריטש איז נסתלק געווארן, האבן רוב תלמידים אנגענומען אז דער ממשיך זאל זיין רבי ר' מנחם נחום פון טשערנאביל, זייענדיג נאך פון די תלמידי בעש"ט, אבער וויבאלד איינע פון די יונגע תלמידים - דער בעל התניא האט נישט מסכים געווען, דערפאר איז געווארן עטליכע ממלאי מקום. חסידים האבן געזאגט, אז ווען ס'וואלטן אלע מסכים געווען אז ר' נחום זאל איבערנעמען, וואלט געווען איין ממשיך ביז משיח'ס טאג.

תלמידים וואס זענען פאר זיך באשריבן רעדאַקטירן

לויט דעם סדר פון א"ב

תלמידים וואס זענען נאך נישט באשריבן רעדאַקטירן


די רשימה איז זיכער נישט פערטיג!! רעדאַקטירן