ניקאלשבורג (טשעכיש: מיקולאָװ) אין איז אַ שטאָט אין טשעכײַ אין דער געגנט פֿון מעהרן װאָס ליגט נעבן דער גרענעץ צו עסטרײַך. דער רבי ר' שמעלקע איז געווען אב"ד פון ניקאלשבורג.

א שלאס אין ניקאלשבורג

אין יאר 1938 האבן געוואוינט 472 יידן אין ניקאלשבורג; רוב פון זיי זענען אומגעקומען אין חורבן אייראפע.

רבנים פון ניקאלשבורג רעדאַקטירן