רבי חנינא בן אנטיגנוס, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דרייצען מאל אין משניות.

זיין צייט רעדאַקטירן

רבי חנינא בן אנטיגנוס איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

איבער אים רעדאַקטירן

רבי חנינא בן אנטיגנוס איז געווען א כהן [2]

אין משניות רעדאַקטירן

 • מסכת שביעית פרק ו' משנה ג', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אם יכולין להתלש בעלין שלהן, אסורין, וכו'”
 • מסכת עירובין פרק ד' משנה ה', ”ואמר, שביתתי במקומי, זכה לו מקומו, אלפים אמות לכל רוח, עגולות, דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס
 • מסכת יבמות פרק י"ג משנה ב', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה, אינה צריכה למאן”
 • מסכת קידושין פרק ד' משנה ה', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מכתב באסטרטיא של מלך”
 • מסכת בכורות פרק ו' משנה ג', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקין אותו שלשה פעמים, בתוך שמונים יום”
 • מסכת בכורות פרק ו' משנה ד', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אין בודקין מן המתאימות ולפנים, אף לא את המתאימות”
 • מסכת בכורות פרק ו' משנה י', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, את שיבלת בעינו, ושנפגם עצם ידו, וכו'”
 • מסכת בכורות פרק ו' משנה י"א, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לערקוב שבאמצע הירך וכו'”
 • מסכת בכורות פרק ז' משנה ב', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, מי שיש לו שני גבים, ושתי שדראות”
 • מסכת בכורות פרק ז' משנה ה', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל שמראיו חשוכים”
 • מסכת ערכין פרק ב' משנה ד', ”משפחות בית הפגרים, ובית צפריה, ומאמאום היו, משיאין לכהונה, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לוים היו”
 • מסכת תמורה פרק ו' משנה ה', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כשרה שינקה מן הטריפה וכו'”
 • מסכת נדה פרק ח' משנה ב', רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, עד כגריס של פול וכו'”
חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל

רעפרענצען רעדאַקטירן

 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. רש"י בכורות ל' ע"ב