מארגאריטא (ענגליש: Margarita) איז איינע פון די פאפולערסטע משפחות פון זויערע קאקטעילס.

די קלאסישע מארגאריטא אנטהאלט טאקילע מיט לייעם זאפט און אייז, מיט זאלץ אנגעשמירט ארום די ראם פונעם גלאז.

עס איז פון די געציילטע קאקטעילס וואס איז געאייגנט צו מאכן אין גרויסע קוואנטומען פאר מסיבות און פארברענגענס.

אנדערע ווערסיעסרעדאַקטירן

א פארפרוירענע מארגאריטא איז ווען מ'לייגט צו גאר קליינע שטיקלעך אייז.

וועברעדאַקטירן