ראָם (ענגליש: Rum) איז אן אלקאהאליש געטראנק וואס ווערט געמאכט פון צוקער קיינעס אדער אנדערע סירופ פראדוקטן.

רום

מען לאזט אים דערנאך געווענליך עלטערן אין פעסער.

די מערסטע פון דער וועלט'ס ראם ווערט פראדוצירט אין לאטיין אמעריקע.

עס איז פארהאן לויטערער ראם, טונקעלער ראם און גאלדענער ראם.

היסטאריערעדאַקטירן

די עצם משקה האט גאר א אלטע היסטאריע וועלכע גייט נאך צוריק צו די אלטע אינדיע און כינע.

אויף א מאסשטאבליכן אופן האט זיך עס אנגעהויבן דורך די קנעכט אין די קאריביען אינדזלען.

וועברעדאַקטירן