מעד איז אן אלקאהאליש געטראנק געמאכט דורך יערן א צעפירונג פון האניג און וואסער. מעד אנטהאלט צווישן 8% און 18% אלקאהאל, און קען זיין זיס, האלבזיס אדער טרוקן, אזוי ווי וויין. אמאל גיט מען אריין אויך נעגעלעך אדער צימערינג.

מעד

שוין אין אוראלט גריכנלאנד האט מען געטרונקען מעד.

אין פוילן האט מען נישט געהאט וויין, פלעגן די חסידים טרינקען מעד אנשטאט וויין.