בערבעין איז אן אמעריקאנער וויסקי געמאכט פון 51% קארן. עס איז אנדערש ווי סקאטש אז געווענטליך האט עס מער טעם אבער פון די אנדערע זייט איז עס נישט אזוי גלאט ווי סקאטש

געזעצןרעדאַקטירן