אייער ליקער איז א האלאנדישע אלקאהאלישע משקה געמאכט פון אייער, וואנילע, צוקער און בראנפן. וועגן זיין שוועריגקייט טרינקט מען אייער ליקער אין די קאלטע טעג פון ווינטער.

א פלאש אייער ליקער.