זיבן און זיבן איז א איינפאכע וויסקי קאקטעיל געטראנק געמאכט מיט סעוון-אפ סאודע און סערווירט מיט אייז.

וועברעדאַקטירן