עפענען הויפטמעניו
הערליכער גאלד קאליר ביימער.
רויטער קאליר פון אראפגעפאלענע בלעטער.

האַרבסט אדער אָסיען איז איינער פון די 4 סעזאנען פון יאר נאך זומער און בעפאר ווינטער. מען טוט דעמאלטס איינזאמעלען די תבואה.

עס פאלן דעמאלטס די בלעטער פון די ביימער נאכדעם וואס זיי טוישן קאליר פון גרין צו אראנזש און דערנאך רויט.

די נאכט ווערט לענגער און דער טאג ווערט קירצער.

די טעמפעראטור ווערט קעלטער.

עס רעגענט אפט.

עס איז משך פון די חדשים סעפטעמבער אקטאבער נאוועמבער דעצעמבער אין צפון זייט פון דער וועלט, און די חדשים פון מארץ אפריל מיי אין דרום זייט לענדער פון דער וועלט.

אידישקייטרעדאַקטירן