באַטידאַ דע קאָקאָ איז אַ בראַזיליִאַנישע משקה פֿון קאַשאַסאַ, װאָס איז אַ מין שנאַפּס, צוקער און קאָקאָס. באַטידאַ מײנט געשלאָגן אױף פארטוגעזיש, װײַל מע האַקט דעם קאָקאָס צוזאַמען מיט דער קאַשאַסאַ.