דער ארטיקל דיסקוטירט די כעמישע פארבינדונג. טאמער זוכט איר דעם געטראנק, זעט אלקאהאלישע געטראנקען.

אין כעמיע, איז אן אלקאהאל וואסערע ארגאנישע פארבינדונג אין וואס אן הידראקסיל גרופע (OH-) איז פֿארבונדן צו א קארבאן אטאם פון אן אלקיל אדער א במקום־אלקיל גרופע וואס איז אפט געשריבן אלס "-R". די אלגעמיינע פֿארמל פאר אן איינפאכן נישט־ציקלישן אלקאהאל איז CnH2n+1OH. נארמאלעווייז, באדייט דאס ווארט אלקאהאל עטאנאל, דער טיפ אלקאהאל וואס געפינט זיך אין אלקאהאלישע געטראנקען.

מען קען רעאגירן אן אלקאהאל מיט א קארבאנזייערס (ענגליש: "carboxylic acid", דײַטש: "Carbonsäure/Karbonsäure") כדי צו שאפן אן עסטער (ענגליש: "ester", דײַטש: "Ester").