אוויאציע איז די טעמע פון פליען אין די לופטן נוצנדיג די flow פון די לופט אלס די הילף צום פליען.

היסטאריערעדאַקטירן

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – היסטאריע פון אוויאציע