א כעמיקער איז א וויסנשאפטלער וואס שטודירט כעמיע, דאס הייסט דעם באשטאנד פון מאטריאלן.

צו ווערן א כעמיקער, שטודירט מען כעמיע אין אן אוניווערסיטעט, אדער טעארעטישע כעמיע אדער פראקטישע כעמיע.

כעמיקערס ארבעטן ביי פריוואטע באשעפטיגערס, אין אקאדעמישע אינסטיטוציעס און אין רעגירונג'ס לאבאראטאריעס.

די העכסטע אנערקענונג וואס א כעמיקער קען באקומען איז דער נאבעל־פריז פאר כעמיע.


היסטאריע רעדאַקטירן

די היסטאריע פון כעמיע שטאמט פון דער שטודיע וויאזוי פייער ברענט.


זעט רעדאַקטירן