פראנצויזן זענען פראנצויזישע בירגער, אדער מענטשן וואס שטאמען פון דעם שטח אין אייראפע וואס איז היינט פראנקרייך.

איידער די רוימען זענען געקומען אין דעם שטח וואס איז היינט פראנקרייך, האבן געוואוינט דארטן גאַלן. די רוימען האבן זיך אויסגעמישט מיט די גאלן. שפעטער זענען געקומען גערמאנישע מענטשן וואס האבן געהייסן פֿראַנקען. ווען די מערב רוימישע אימפעריע איז איינגעפאלן האט דער פראנקישער מלך קלאוויס דער ערשטער אויפגעשטעלט א דינאסטיע.

דער נאמען פראנקרייך נעמט זיך פון די פראנקען.