שמאי הזקן איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין געלעבט אין די ערשטע יארהונדערט.

שמאי הזקן
געבורט 50 לפנה״ס רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
טויט 30 (אלט 79 בערך) רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
פאך רב רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

בית שמאי רעדאַקטירן

בית שמאי איז געוועזן א ישיבה פון דער תנא און אב בית דין שמאי הזקן. ער איז געוועזן הלל הזקן'ס בר פלוגתא.

פון זיינע תלמידים רעדאַקטירן

אין משניות רעדאַקטירן

אויסער די דריי הונדערט זיבן און דרייסיג מאל וואס עס ווערט דערמאנט די בית שמאי אין דער משנה, ווערט שמאי הזקן אליין דערמאנט צוויי און צוואנציג מאל:

 • מסכת מעשר שני פרק ב' משנה ד', ”כרשיני מעשר שני, וכו', ושל תרומה, בית שמאי אומרים, וכו', ובית הלל וכו', שמאי אומר, יאכלו צריד”
 • מסכת מעשר שני פרק ב' משנה ט', ”הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בית שמאי אומרים, יכו', ובית הלל אומרים, וכו', שמאי אומר, יניחנה בחנות ויאכל כנגדה”
 • ערלה פרק ב' משנה ה', ”דוסתאי איש כפר יתמה, היה מתלמידי בית שמאי, ואמר, שמעתי משמאי הזקן שאמר, לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה”
 • מסכת סוכה פרק ב' משנה ח', ”מעשה, וילדה כלתו של שמאי הזקן, ופחת את המעזיבה, וסכך על גבי המטה, בשביל הקטן”
 • מסכת חגיגה פרק ב' משנה ב', ”הלל ומנחם לא נחלקו, יצא מנחם, נכנס שמאי, שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה א', שמאי אומר, כל הנשים דין שעתן, והלל אומר, מפקידה לפקידה, אפלו לימים הרבה”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה ב', שמאי אומר, מקב לחלה, והלל אומר, מקביים”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה ג', ”הלל אומר, מלא הין מים שאובין פוסלין את המקוה, וכו', ושמאי אומר, תשעה קבין”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה ד', ”ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה, ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו, שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה ז', ”בית שמאי אומרים, רבע עצמות מן העצמים, בין משנים בין משלשה, ובית הלל אומרים, וכו', שמאי אומר, אפלו מעצם אחד”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה ח', ”כרשיני מעשר שני, וכו', ושל תרומה, בית שמאי אומרים, וכו', ובית הלל וכו', שמאי אומר, יאכלו צריד”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה י', ”הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בית שמאי אומרים, יכו', ובית הלל אומרים, וכו', שמאי אומר, יניחנה בחנות ויאכל כנגדה”
 • מסכת עדיות פרק א' משנה י"א, ”כסא של כלה שנטלו חפוייו, בית שמאי מטמאין, ובית הלל מטהרין, שמאי אומר, אף מלבן של כסא, טמא, כסא שקבעו בערבה, בית שמאי מטמאין, ובית הלל מטהרין, שמאי אומר, אף העשוי בה”
 • מסכת אבות פרק א' משנה י"ב, ”הלל ושמאי קבלו מהם, הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה”
 • מסכת אבות פרק א' משנה ט"ו, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות”
 • מסכת אבות פרק ב' משנה ח', ”רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי, הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת”
 • מסכת אבות פרק ה' משנה י"ז, ”איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי
 • מסכת כלים פרק כ"ב משנה ד', ”כסא של כלה שנטלו חפוייו, בית שמאי מטמאין, ובית הלל מטהרין, שמאי אומר, אף מלבן של כסא, טמא, כסא שקבעו בערבה, בית שמאי מטמאין, ובית הלל מטהרין, שמאי אומר, אף העשוי בה”
 • מסכת נדה פרק א' משנה א', שמאי אומר, כל הנשים דין שעתן, הלל אומר, מפקידה לפקידה, אפלו לימים הרבה”
חכמי המשנה - זוגות - תנאים

ערשטער דור נאך די אנשי כנסת הגדולה: שמעון הצדיק , רבי דוסא בן הרכינס

צווייטער דור: אנטיגנוס איש סוכו , רבי אלעזר בן חרסום

דריטער דור - ערשטער דור זוגות: יוסי בן יועזר איש צרדה (נשיא) , יוסי בן יוחנן איש ירושלים (אב בית דין)

פערטער דור - צווייטער דור זוגות: יהושע בן פרחיה (נשיא) , נתאי הארבלי (אב בית דין) , יוחנן בן מתתיהו

פינפטער דור - דריטער דור זוגות: יהודה בן טבאי (נשיא) , שמעון בן שטח (אב בית דין) , אליהועיני בן הקוף , חוני המעגל

זעקסטער דור - פערטער דור זוגות: שמעיה (נשיא) , אבטליון (אב בית דין) , אדמון , חנן בן אבישלום , רבי מיאשא , עקביא בן מהללאל

זיבעטער דור - ערשטער דור תנאים (סוף בית שני): הלל הזקן (נשיא) , שמאי הזקן (אב בית דין) , שמעון בן הלל (נשיא) , רבן גמליאל הזקן (נשיא) , מנחם , אבא שאול בן בטנית , בבא בן בוטא , חנמאל המצרי , חנניה בן חזקיה בן גוריון , יהודה בן בתירא , רבי יוחנן בן בג בג , רבי יוחנן בן החורנית , ישמעאל בן פיאבי , נחום הלבלר , רבי נחוניא בן הקנה

אכטער דור - צווייטער דור תנאים (זמן החורבן): רבן שמעון בן גמליאל הזקן (נשיא) , רבן יוחנן בן זכאי (נשיא), אבא שאול , רבי אליעזר בן יעקב , רבי אלעזר המודעי , רבי אלעזר בן דמא , רבי אלעזר בן פרטא , רבי אלעזר ברבי צדוק , רבי חנינא סגן הכהנים , רבי חנינא בן אנטיגנוס , רבי חנינא בן דוסא , רבי חנניא בן חכינאי , רבי חנניא בן תרדיון , יונתן בן עוזיאל , רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול , רבי פפייס , רבי צדוק , שמואל הקטן

ניינטער דור - דריטער דור תנאים: רבן גמליאל פון יבנה (נשיא) , רבי אליעזר בן הורקנוס , רבי אלעזר בן ערך , רבי חוצפית המתורגמן , רבי חנניא איש אונו , רבי יהושע בן חנניה , נחום איש גמזו , רבי חנינא בן עקביא

צענטטר דור - פערטער דור תנאים: רבי עקיבא , רבי טרפון , רבי אלעאי , רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא , רבי אלעזר בן עזריה , רבי אלעזר חסמא , רבי חנינא בן גמליאל , רבי חנניא בן עקשיא , רבי יהודה בן בבא , רבי יוחנן בן נורי , רבי יוסי הגלילי , רבי ישמעאל , שמעון בן זומא , שמעון בן עזאי , אונקלוס , אלישע בן אבויה

עלפטער דור - פינפטער דור תנאים: רבן שמעון בן גמליאל (דער צווייטער) (נשיא), רבי מאיר (און זיין ווייב ברוריה) , רבי יהודה (בר אלעאי) , רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , רבי אלעזר בן שמוע , רבי יהושע בן קרחה, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי (בן חלפתא), רבי נחמיה, רבי שמעון בר יוחאי , רבי שמעון שזורי

צוועלפטער דור - זעקסטער דור תנאים: רבי יהודה הנשיא , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי אלעזר הקפר , חלפתא איש כפר חנניה, רבי יוסי ברבי יהודה , רבי ישמעאל ברבי יוסי , רבי נתן , רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן מנסיא

נאך תנאים: רבי יוחנן בן ברוקה ובנו רבי ישמעאל