מסכת חגיגה איז די צוועלפטע מסכתא אין סדר מועד (דער צווייטער סדר אין משניות).

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתא

רעדאַקטירן
  1. הכל חייבין - באהאנדלט דעם דין פון עליה לרגל - ווער איז מחויב, ווער איז פטור און ווי אזוי מ'איז עולה. דער סוף פונעם פרק איז עוסק אין כללים פון הלכות און דאס שייכות צווישן תורה שבכתב און תורה שבעל פה אין פארשידענע הלכות.
  2. אין דורשין- באהאנדלט מעשה בראשית און מעשה מרכבה באריכות, אויך אגדתות וועגן תנאים וואס האבן עוסק אין סתרי תורה ("ארבעה נכנסו לפרדס"). דער סוף פונעם פרק איז עוסק אין דינים פון סמיכה.
  3. חומר בקודש - איז עוסק אין די חילוקים צווישן קודש און תרומה.