רבי חנינא סגן הכהנים איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוועלף מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי חנינא סגן הכהנים איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1] זיין זון איז געווען רבי שמעון בו הסגן.

אין משניות

רעדאַקטירן
 • מסכת פסחים פרק א' משנה ו', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מימיהם של כהנים, לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה, עם הבשר שנטמא באב הטומאה, וכו'”
 • מסכת שקלים פרק ד' משנה ד', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מותר נסכים לקיץ המזבח, ומותרהתרומה לכלי שרת, וכו'”
 • מסכת שקלים פרק ו' משנה א', ”של בית רבן גמליאל, ושל בית רבי חנינא סגן הכהנים, היו משתחוין ארבע עשרה, וכו'”
 • מסכת עדיות פרק ב' משנה א', רבי חנינא סגן הכהנים העיד ארבעה דברים, מימיהם של כהנים, לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה, עם הבשר שנטמא באב הטומאה, וכו'”
 • מסכת עדיות פרק ב' משנה ב', ”אמר רבי חנינא סגן הכהנים, מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה, וכו'”
 • מסכת אבות פרק ג' משנה א', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו, וכו'”
 • מסכת זבחים פרק ט' משנה ג', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, דוחה היה אבא את בעלי המומין מעל גבי מזבח, וכו'”
 • מסכת זבחים פרק י"ב משנה ד', ”אמר רבי חנינא סגן הכהנים, מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה, וכו'”
 • מסכת מנחות פרק י' משנה א', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת היה נקצר ביחיד, ובמגל אחת, ובקפה אחת, וכו'”
 • מסכת נגעים פרק א' משנה ד', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מראות נגעים ששה עשר, וכו', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, אין רואין את הנגעים בתחלה לאחר השבת וכו'”
 • מסכת פרה פרק ג' משנה א', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, על הכהן השורף את הפרה, מזין על שבעת ימים, וכו'”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד