קאלטבלוטיקייט

(אַריבערגעפֿירט פון קאלטבלוטיגקייט)