פארגעניגן אדער נחת אדער תענוג אדער גישמעאק אדער א מחייה, איז א פאזיטיווע סענזאציע. דאס פארקערטער ווי פיין, עס איז א געפיל פון גוט קעגן שלעכט. מען שפירט דאס אלס טעם געוויינליך בשעתן עסן אדער האבן געשלעכט אדער הייליגע מענטשן שפירן דאס בשעתן דאווענען אדער גאר אינטאלעקטואלע ביים לערנען ווייל מען איז דעמאלטס פרייליך און דאס שאפט פארגעניגן.

אידישקייטרעדאַקטירן

אידיש נחתרעדאַקטירן

ביי אידן אז די קינדער גייען אין די מסורה איז דאס פארשאפט נחת פאר די עלטערן.

עונג שבת ויו"טרעדאַקטירן

עס איז א מצוה צו שלאפן און עסן פלייש און טרינקען אלקאהאלישע געטראנקען אין שבת און יו"ט כדי צו זיין פרייליך און אזוי ארום זיין אין פארגעניגן אין די הייליגע טעג.

געפילן