מחצית השקל איז א היסטאריש אידישע מטבע .

אין דער תורה רעדאַקטירן

אין דער תורה ווערט עס דערמאנט אז דער אויבערשטער זאגט פאר משה רבינו אז ווען ער וויל ציילן די אידן זאל ער נישט ציילן די מענטשן נאר נעמען פון יעדן א מחצית השקל און ציילן די מטבעות.

שפעטער האט מען איינגעפירט אז יעדער איד זאל יעדע יאר געבן א מחצית השקל און פונעם געלט האט הקדש געקויפט בהמות פאר די קרבנות ציבור און אויך איבערצובויען דעם בית המקדש.