קול סאטמאר איז א חרדישער האטליין פאר נייעסער און מעלדונגען פון די סאטמערער אפטייל פון די ארונים עס ווערט אנגעפירט דורך ר' נפתלי משה ווייס וואס דינט אויכט אלס זייער פורים רב.