קול השבת איז דער חרדישע פאון האטליין פאר קנאים וואס שרייען שבת. דארטן וועט איר הערן א קאלעקשאן פון אלע רבנים וואס זענען קעגן די וויליאמסבורג און בארא פארק'ע עירוב.