נעגעלע איז אַ געווירץ אױס די בלומען פֿונעם בױם Syzygium aromaticum פֿון דער משפּחה פֿונעם הדס, Myrtaceae. נעגעלעך ווערן געניצט אין קאכן; אויך האבן זיי א גוטן גערוך.

א נעגעלע פלאנץ

אין יידישקייטרעדאַקטירן

יידן ניצן נעגעלעך צו מאכן א ברכה בורא מיני בשמים מוצאי שבת ביי הבדלה.