מוסטער:אויסדערוויילטע ארטיקלען

  • קאמוניזם, טייטש: א טעאריע און סיסטעם פון סאציאלע און פאליטישע ארגאניזאציע וועלכע איז געווען א הויפט קראפט אין וועלטליכע פאליטיק פאר רוב יארן אינעם 20סטן יאר-הונדערט. אלס א פאליטישע באוועגונג האט קאמוניזם געזוכט אונטערצואווארפן קאפיטאליזם דורך אן ארבייטערס רעוואלוציע און איינשטעלן א סיסטעם אין וועלכע פראפערטי איז די אייגנשאפט פון א גאנצע באפעלקערונג אינאיינעם אנשטאט אינדיווידועלן.

נייע ארטיקלען

הפרדסאלעקסאנדער (הויף)דאקטאר • רבי נחמיה גינזבורגיוס'לע טארנערבית המדרש הגדול דחסידי בעלזא‏געווירץ • רבי יהושע פלק כ"ץאילאן מאסקטשערניגאוו גובערניערש"שסומי גובערניעקרית ארבעלוגאנסק גובערניעאוהל חב"ד ליובאוויטשמשה מארגארעטן