הפרדס

חודשלעכער תורה־זשורנאל

הפרדס איז א תורה'דיגער קובץ וואס איז אריגינעל פובליצירט געווארן אין ווארשע, פוילן, דורך רבי שמואל אהרן הלוי פרדס, שפעטער אין אמעריקע.

דער ארויסגעבער רעדאַקטירן

רבי שמואל אהרן הלוי פרדס איז געווען א רב אין עטליכע שטעט אין פוילן און אין גאליציע. סוף ימיו האט ער זיך געצויגן קיין אמעריקע, און ער האט זיך באזעצט אין ניו יארק סיטי, וואו ער האט געדינט אלס רב אין דער "מאנטגאמארי סטריט" שול.  עטליכע יאר שפעטער האט ער זיך געצויגן קיין שיקאגא, וואו ער איז געווארן רב אין דער ביקור חולים שול.

עס איז דאן איבערגענומען געווארן דורך רבי שמחה עלבערג, א חשוב'ער רב, א מיטגליד פון אגודת הרבנים.

דער קובץ רעדאַקטירן

דער קובץ, וואס פלעגט ערשיינען חודש'לעך, איז באשטאנען פון תורה'דיגע מאמרים און אפהאנדלונגען, געשריבן דורך תלמידי חכמים.