מאראָקאנער זיינען ספרדים וואס קומען פון מאראקא.

חתונה במעקנעס פון מאראקא צייכונג 1839 במוזיאון הלובר פון פאריז