אן ערשטער־ניווא דאמען (ענגליש: Top-level domain TLD) איז א דאמען ביים העכסטן ניווא פון דער דאמען נאמען סיסטעם פון דער אינטערנעץ. למשל, ביים דאמען www.example.com איז דער ערשטער־ניווא דאמען com. די ערשטער־ניווא דאמענען ווערן אנגעפירט דורך ICANN (אינטערנעץ קארפאראציע פאר אסיגנירטע נעמען און נומערן).

יעדע לאנד האט א קאד פון צוויי בוכשטאבן פאר זיין ערשטן־ניווא דאמען; למשל uk. פארן פאראייניגטן קעניגרייך, il. פאר ישראל, fr. פאר פראנקרייך, אא"וו.