אינטערנאציאנאלער טעלפאן-קאד

דער אינטערנאציאנאלער טעלפאן-קאד, גערופן געוויינלעך לאנד-קאד (ענגליש: country code), איז א נומערישער קאד וואס מען ניצט ביים אנדרייען א טעלעפאן נומער אין א פרעמד לאנד.

אינטערנאציאנאלע טעלעפאן-קאדן

██ זאנע 1 (צפון אמעריקע)

██ זאנע 2 (אפריקע, אינזלען אין די אטלאנטישע און אינדישע אקעאנען)

██ זאנע 3 (טייל פון אייראפע)

██ זאנע 4 (טייל פון אייראפע)

██ זאנע 5 (מעקסיקע, צענטראל-אמעריקע און דרום-אמעריקע)

██ זאנע 6 (דרום-פאציפיק און אקעאניע)

██ זאנע 7 (רוסלאנד)

██ זאנע 8 (מזרח אזיע)

██ זאנע 9 (מערב-, צענטראל- און דרום-אזיע, מיטל מזרח)

ווען מען שרייבט א טעלעפאן נומער שרייבט מען א פלוס סימבאל (+) פארן לאנדקאד. דאס באצייכענט אז מען דארף אנדרייען דעם אינטערנאציאנאלן פרעפיקס פונעם לאנד פון וואס מען דרייט אן.