הילף:פילט אָן די טעג מיט די יארן מיט אינפארמאציע

הילף אינהאַלטפילט אָן די טעג מיט די יארן מיט אינפארמאציע אין קאטעגאריע יארן און אין קאטעגאריע מאנאטן

גייט אריין אין א געוויסער טאג/יאר/מאנאט, און פון דארט דרוקט אויף דער לינק "וואס לינקט אהער" (וואס ליגט ביים מעניו פון דער זייט אונטער "וויקי טולס") און זעט וועלכע אינפארמאציע אריין לייגן אויף דער דאזיקער טאג/יאר/מאנאט. (די יארן/טעג/מאנאטן וואס עקזיסטירט נאך נישט, טייפט זיי אריין צו מאכן א נייעם ארטיקל, און טוט דאס זעלבע ווי פריער.)