װיקיפּעדיע:באניצער קעסטלעך

הילף אינהאַלטבאניצער קעסטלעך זענען א מעטאד ארויסצוווייזן אייער ספעציעלן צוגאנג צום אויפבוי פון וויקיפעדיע.

באניצער קעסטלעך קען מען גרינגערהייט אריינשטעלן אין א באניצער בלאט מיט'ן פאלגענדן אויסשטעל:

{{באניצער קעסטלנאמען}}

פאלגנד איז א ליסטע פון באניצער קעסטלעך:


קאד רעזולטאט
{{באניצער נייטראל}}
  דער באניצער שטרעבט צו האלטן וויקיפעדיע נייטראל.
{{באניצער פערזענליכע אטאקעס פארבאטן}}
  דער באניצער האלט איין א שטרענגע פאליסי אנטקעגן פערזענליכע אטאקעס.
{{באניצער העלפער}}
  דער באניצער העלפט אויס גערן נייע באניצער.


{{איין באניצער נאמען}}
  דער באניצער פארפליכטעט זיך, דא צו שרייבן נאר מיט איין באניצער נאמען.


{{באניצער חסיד}}
  דער באניצער איז א חסידישער איד מיט בארד און פיאות, און א שומר שבת.
גייט אריין צום בלאט מוסטער:מער נישט באניצער צו וויסן וויאזוי מען נוצט דאס
  דער באניצער נאמען איז מער נישט אין באנוץ, דער באניצער שרייבט היינט בלויז מיטן באניצער נאמען {{{נאמען}}}.
{{מוסטער:מערערע וויקיפעדיע נעמען}}
  דער באניצער פארמאגט מערערע באניצער נעמען.
{{מוסטער:User SUL Box}}
 
דער באַניצער האט באשאפן אַ גלאָבאַלן חשבון. דער היים וויקי פון פלוני אלמוני איז אויף וויקיפּעדיע (ייִדיש).

איר קענט אויך ניצן דעם מוסטער באבעל פאר די אלע קעסטעלעך.