װיקיפּעדיע:נאכפאלג ליסטע

(אַריבערגעפֿירט פון הילף:אויפפאסן)
הילף אינהאַלטנאכפאלגן ארטיקלען איז א געצייג אויפצופאסן אויף געוויסע אויסגעקליבענע אינטערעסע ארטיקלן, דורך אייער פערזענעליכער נאכפאלג ליסטע. מען שטעלט אריין א בלאט אדער א רעדן בלאט אין דער נאכפאלג ליסטע ווען מען דריקט דעם נאכפאלגן טאב.


אייערע אויפפאסענע בלעטער וועט זיך ווייזן ביי די לעצטע ענדערונגען-בלאט מיט דיקע אותיות.

עס איז כדאי צו אויפפאסן רעדן בלעטער וואס איר האט אין זיי א טייל גענומען, ווייל דא אין וויקיפעדיע איז נישט קיין פארום, און די רעדן בלעטער ווערן שנעל פארשווונדן וואס דערפאר איז די טשאנס גרויס צו זיי פארגעסן. אבער אויב איר וועט זיי היטן אין די אכטונגע-ליסטע, און פון מאל צו מאל וועט איר דארט אריין גיין איבערקוקן צו מען האט אייך געהענטפערט עטוואס.

עס איז דא א אפציע אין איינשטעלן-בלאט צו אויטאמאטיש אויפפאסן אלע אייערע ארבייטונגען. זעט מער ' עס איז אויך ראטזאם צו באוואכן בלעטער וואס איז איצט היציג און דאס נישט פארעכטן ביז דאס וועט ווערן אויס היציג, נאך א שטיק צייט וואס איר וועט דאס אפירזוכן פון אייער אכטונג ליסטע.

אויך איז דאס גוט צו באנוצען אויף טעמעס וואס פאראינטעריסרן אייך דאס צו מאניטורן.