ברוקלין (קאקטעיל)

די ברוקלין איז א וויסקי קאקטעיל גערופן נאך דער ניו יארק סיטי באָראָ ברוקלין.

עס איז גאנץ ענליך צו א מאנהעטן נאר מען לייגט צו ליקער און ביטערס.

די וויסקי וואס מען נוצט דא איז געווענליך א קארן אדער בורבען.

עס גייט צוריק פון דער צייט נאך פראהיבישן און איז צוריק געווארן פאפולער אין די ניינציגער יאהרן.

וועברעדאַקטירן