בעלזשיץ פארטיליקונג לאגער

דער ארטיקל דיסקוטירט דעם פארניכטונגס לאגער. טאמער זוכט איר דאס דארף, זעט בעלזשעץ.
חורבן אייראפע
פריערדיגע עלעמענטן
נירנבערגער געזעצן ·

T-4 פראגראם · קאצעט

אידן
די נאצישע דייטשלאנד
פאגראמען: קריסטאל נאכט · יאסער פאגראם
יעדוואבנער פאגראם · לעמבערגער פאגראם
געטאס: בודאפעשט, ווארשע, ווילנע

טערעזיענשטאט, לאדזש, לעמבערג, קראקע

איינזאצגרופען: באבי יאר, רומבולע
פאנאר, אדעס
ענדגילטיקע לײזונג וואנזע קאנפערענץ
ריינהארד אקציע
טויט לאגערן: בעלזשיץ, כעלמנא, סאביבאר, מיידאנעק,
טרעבלינקע, אוישוויץ, יאסענאוואץ, קאלדיטשעוו
ווידערשטאנד: ŻOB · ŻZW
געטא אויפשטאנדן: (ווארשע · ביאליסטאק)
סוף מלחמה: טויט מארשן
בריחה· שארית הפליטה יידן
אנדערע קרבנות
פאראנטווארטליכע פארטייען
נאצי: אדאלף היטלער · היידריך ·
אייכמאן · היינריך הימלער · עס.עס. · געשטאפא
קאלאבאראציער
נירנבערג געזעצן · דענאציפיקאציע
ליסטעס
ליסטע פון איבערגעבליבענע
ליסטע פון אלע קדושים · ראטעווערס
רעסורסן

בעלזשעץ אדער בעלזשיץ איז געווען דער ערשטער סיסטעמאטישער פארניכטונגס לאגער ביי דער צווייטער וועלט קריג, וואס האט פונקציאנירט פונעם 17טן מערץ, 1942 ביז סוף יוני 1943.

דער געגנט פון בעלזשעץ איז דאן געווען א רעלאטיווער אומבאוואוינטער געגנט ביים גרענעץ צווישן דער לובלינער גובערניע און גאליציע. עס ווערט געשאצט אז איבער 430,000 אידן פון די געגנטן פון לובלין, לעמבערג און קראקע זענען אומגעברענגט געווארן אין דעם לאגער, דורך פארגאזן און גאז קאמערן, הי"ד.

דער לאגער איז נישט אזוי באקאנט צווישן המון, צוליב וואס עס נישט געבליבן קיין איין איבערלעבער פון דעם לאגער (אויסער צוויי), און אויך צוליב וואס די דייטשן האבן אים גענצליך פארניכטעט מיטן ציל נישט איבערצולאזן קיין שפור נאך זייער פארברעך.