געשטאַפּאָ (אדער געסטאַפּאָ) איז געווען דער נאמען פון די פארמאלע געהיים פאליציי פון די נאציס אין דייטשלאנד בשעת דער צווייטער וועלט מלחמה. דער נאמען "גע-שטא-פא" איז א קורץ ווארץ וואס שטאמט פון די ווערטער "גע'היים שט'אַט פּאָ'ליציי". די ארגאניזאציע איז געווען קאנטראלירט דורך די עס עס, אונטער היינריך הימלערס מאכט.

היינריך הימלער (לינקס) מיט אדאלף היטלער