דער לאטיינישער אלפאבעט
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

דער אות W (ארויסגערעדט טאפל־ווע) איז דער דרײַ און צוואנציגסטער אות פון דעם לאטיינישן אלפאבעט.

אַרױסרעד

רעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגען

רעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אות

רעדאַקטירן

באַטײַטן פונעם אות

רעדאַקטירן