עפענען הויפטמעניו

אַרױסרעדרעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגעןרעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אותרעדאַקטירן

I שטאמט פון "י" אין לשון הקודש.

באַטײַטן פונעם אותרעדאַקטירן