דער לאטיינישער אלפאבעט
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

דער אות T (ארויסגערעדט טע) איז דער צוואנציגסטער אות פון דעם לאטיינישן אלפאבעט.

אַרױסרעד

רעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגען

רעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אות

רעדאַקטירן

באַטײַטן פונעם אות

רעדאַקטירן