דער לאטיינישער אלפאבעט
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

דער אות X (ארויסגערעדט איקס) איז דער פֿיר און צוואנציגסטער אות פון דעם לאטיינישן אלפאבעט.

אַרױסרעד

רעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגען

רעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אות

רעדאַקטירן

באַטײַטן פונעם אות

רעדאַקטירן
  • אין רוימישע ציפערן שרייבט מען X פאר 10.