דער לאטיינישער אלפאבעט
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
  Vv Ww Xx Yy Zz  

דער אות J (ארויסגערעדט יאָט) איז דער צענטער אות פון דעם לאטיינישן אלפאבעט.

די קעלטישע שפראכן האבן נישט דעם אות J .

אַרױסרעדרעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגעןרעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אותרעדאַקטירן

J איז ארגינעל געווען אן אנדער וועג פון שרייבן I. אין אסאך שפראכן איז J אזוי ווי א "י" קאנסאנאנט, אבער אין די ראמאנשע שפראכן (פראנצויזיש, פארטוגעזיש, רומעניש) רעדט מען אויס J "זש". דער אויסרעד "דזש" אין ענגליש נעמט זיך פון פראנצויזיש.

באַטײַטן פונעם אותרעדאַקטירן