עפענען הויפטמעניו

אַרױסרעדרעדאַקטירן

פֿאַרשײדענע פֿאָרשטעלונגעןרעדאַקטירן

אנטוויקלונג פונעם אותרעדאַקטירן

K שטאמט פון "כ" אין לשון הקודש.

באַטײַטן פונעם אותרעדאַקטירן