ערכים איז א קירוב רחוקים סעמינארן ארגענעזאציע וואס איז מסדר אין אלע געגענטער איבער די וועלט צוזאמקומען פון פרייע אידן זיי זאלן הערן דרשות פון רעדנער איבער אידישקייט. אפט מאל איז דאס אין האטעלן מיט די גאנצע משפחות אזוי ארום פאלט אויס א שינוי אין די גאנצע משפחה אויפאמאל וואס איז גרינגער אזוי צו טוישן דראסטיש זייער לעבנסשטייגער נאך די סעמינארן איז גרייט עסקנים צו כשרן די קיך פון די הייזער. און עקסטערע פרויען צו לויפן מיט די פרויען אין מקוה און אזוי ווייטער עס זאל תיכף מאכן א טויש און די התעוררות זאל פארבלייבן אלס קבוע.

בעלי תשובה און קירוב רחוקים ארגאניזאציעס און פערזענלעכקייטן                       

מוסדות: AJOP | ערכים | אש התורה | אור שמח | הנני | חב"ד | לב לאחים | עורה | שופר | זשואיש ווארלד רעוויאו | זשוס פאר זשודאיזם | אור יקר | הלל

אקטיווע פערזענלעכקייטן: אורי זוהר | אמנון יצחק | אסתר יונגרייז | זאב וואלפסאן | יצחק דוד גראסמאן | משה גרילאק | הערמאן וואק | דניאל לאפין | עזריאל טויבער | מרדכי נויגראשל | שלמה רענן | שעלדאן איידלסאן

Maurycy Gottlieb - Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur.jpg