רבי פפייס, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זיבן מאל אין משניות.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי פפייס איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[1]

מען דארף פארשטיין פארוואס דער רמב"ם רעכענט רבי פפיאס פון א דור פריער, פון די וואס האבן נישט געזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.[2]

אין משניות

רעדאַקטירן
  • מסכת שקלים פרק ד' משנה ז', ”אמר רבי פפייס, שמעתי כדברי שניהן, שהמקדיש בפירוש כדברי רבי אליעזר, והמקדיש סתם כדברי רבי יהושע”
  • מסכת נזיר פרק ג' משנה ב', ”וזו עדות העיד רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות, שאם גלח את הראשונה שלשים יום, מגלח את השניה יום ששים, וכו'”
  • מסכת עדיות פרק ז' משנה ה', ”וזו עדות העיד רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות, שאם גלח את הראשונה יום שלשים, מגלח השניה יום ששים, וכו'”
  • מסכת עדיות פרק ז' משנה ו', ” העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים, וכו', אמר רבי פפייס אני מעיד, שהיתה לנו פרה זבחי שלמים, ואכלנוה בפסח, ואכלנו ולדה שלמים בחג”
  • מסכת תמורה פרק ג' משנה א', ” העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד שלמים שיקרב שלמים, אמר רבי פפייס אני מעיד, שהיתה לנו פרה זבחי שלמים, ואכלנוה בפסח, ואכלנו ולדה שלמים בחג”


רעפרענצען

רעדאַקטירן
  1. עדיות פ"ז מ"ו, תמורה פ"א מ"ג
  2. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד