דאס קביעות פון א יידישן יאר איז א סימן וואס באצייכנט דעם קאלענדאר פונעם יאר. ס'איז פאראן זיבן קאלענדארן פאר פשוטע יארן און זיבן קאלענדארן פאר עיבור יארן.

באדייט פונעם קביעות

רעדאַקטירן

דאס קביעות האט דריי אותיות. דער ערשטער אות (ב, ג, ה אדער ז) באצייכנט דעם ערשטן טאג פון ראש השנה, דער צווייטער אות (ח, כ אדער ש) באצייכנט וויפיל טעג האבן די חדשים מרחשון און כסלו, און דער דריטער אות (א, ג, ה אדער ז) באצייכנט דעם ערשטן טאג פון פסח.

דער צווייטער אות ארבעט אזוי:

ח באדײַט א פֿעלערדיק יאר, ד"ה סיי מרחשון און סיי כסלו האבן 29 טעג.
כ באדײַט א רעגולער יאר, ד"ה מרחשון האט 29 טעג און כסלו האט 30 טעג.
ש באדײַט א פֿול יאר, ד"ה סיי מרחשון און סיי כסלו האבן 30 טעג.

למשל, דאס קביעות גכ"ה פשוטה באצייכנט א פשוט יאר פון צוועלף חדשים ווען ראש השנה געפאלט דינסטיק, מרחשון האט 29 טעג און כסלו האט 30 טעג, און פסח געפאלט דאנערשטיק.


די זיבן קאלענדארן פון פשוטע יארן האבן די קביעותן: בחג, בשה, גכה, הכז, השא, זחא, זשג

די זיבן קאלענדארן פון עיבור יארן האבן די קביעותן: בחה, בשז, גכז, החא, השג, זחג, זשה


בחג
פשוטה
בשה
פשוטה
גכה
פשוטה
הכז
פשוטה
השא
פשוטה
זחא
פשוטה
זשג
פשוטה
ספעציעלע טעג פון יאר בחה
מעוברת
בשז
מעוברת
גכז
מעוברת
החא
מעוברת
השג
מעוברת
זחג
מעוברת
זשה
מעוברת
ב ב ג ה ה ז ז ראש השנה ב ב ג ה ה ז ז
ד ד ה נדחה
ליום א
נדחה
ליום א
ב ב צום גדליה ד ד ה נדחה
ליום א
נדחה
ליום א
ב ב
ד ד ה ז ז ב ב יום כפור ד ד ה ז ז ב ב
ב ב ג ה ה ז ז סוכות ב ב ג ה ה ז ז
א א ב ד ד ו ו הושענא רבה א א ב ד ד ו ו
ב ב ג ה ה ז ז שמיני עצרת ב ב ג ה ה ז ז
גד גד דה וז וז אב אב ר"ח חשוון גד גד דה וז וז אב אב
ה הו ו א אב ג גד ר"ח כסלו ה הו ו א אב ג גד
א ב ב ד ה ו ז חנוכה א ב ב ד ה ו ז
ו זא זא בג גד ד הו ר"ח טבת ו זא זא ב גד ד הו
א ג ג ה ו ו א עשרה בטבת א ג ג ד ו ו א
ז ב ב ד ה ה ז ר"ח שבט ז ב ב ג ה ה ז
אב גד גד הו וז וז אב ר"ח אדר (א) אב גד גד דה וז וז אב
ר"ח אדר ב גד הו הו וז אב אב גד
מוקדם
ליום ה
ב ב ד ה ה מוקדם
ליום ה
תענית אסתר ב ד ד ה מוקדם
ליום ה
מוקדם
ליום ה
ב
א ג ג ה ו ו א פורים ג ה ה ו א א ג
כט
שבט
כז
שבט
כז
שבט
כה
שבט
ר"ח
אדר
ר"ח
אדר
כט
שבט
פרשת שקלים כז
אדר א
כה
אדר א
כה
אדר א
ר"ח
אדר ב
כט
אדר א
כט
אדר א
כז
אדר א
יג
אדר
יא
אדר
יא
אדר
ט
אדר
ח
אדר
ח
אדר
יג
אדר
פרשת
זכור
יא
אדר ב
ט
אדר ב
ט
אדר ב
ה
אדר ב
יג
אדר ב
יג
אדר ב
יא
אדר ב
יח
אדר
יח
אדר
יז
אדר
כב
אדר
כא
אדר
כא
אדר
יט
אדר
פרשת פרה יז
אדר ב
כב
אדר ב
כב
אדר ב
כא
אדר ב
יט
אדר ב
יט
אדר ב
יז
אדר ב
כו
אדר
כו
אדר
כה
אדר
רח
ניסן
כט
אדר
כט
אדר
כז
אדר
פרשת החודש כה
אדר ב
רח
ניסן
רח
ניסן
כט
אדר ב
כז
אדר ב
כז
אדר ב
כה
אדר ב
ג ה ה ז א א ג ר"ח ניסן ה ז ז א ג ג ה
ג ה ה ז א א ג פסח ה ז ז א ג ג ה
דה וז וז אב בג בג דה ר"ח אייר וז אב אב בג דה דה וז
ו א א ג ד ד ו ר"ח סיון א ג ג ד ו ו א
ד ו ו א ב ב ד שבועות ו א א ב ד ד ו
זא בג בג דה הו הו זא ר"ח תמוז בג דה דה הו זא זא בג
ג ה ה נדחה
ליום א
א א ג שבעה עשר
בתמוז
ה נדחה
ליום א
נדחה
ליום א
א ג ג ה
ב ד ד ו ז ז ב ר"ח אב ד ו ו ז ב ב ד
ג ה ה נדחה
ליום א
א א ג תשעה
באב
ה נדחה
ליום א
נדחה
ליום א
א ג ג ה
גד הו הו זא אב אב גד ר"ח אלול הו זא זא אב גד גד הו

קביעות פון א טייל יארן

רעדאַקטירן
יאר קביעות
ה'תשס"ו גכה פ
ה'תשס"ז זשג פ
ה'תשס"ח החא מ
ה'תשס"ט גכה פ
ה'תש"ע זשג פ
ה'תשע"א השג מ
ה'תשע"ב הכז פ
ה'תשע"ג בחג פ
ה'תשע"ד השג מ
ה'תשע"ה הכז פ
ה'תשע"ו בשז מ
ה'תשע"ז בחג פ
ה'תשע"ח הכז פ
ה'תשע"ט בשז מ
ה'תש"ף בשה פ
ה'תשפ"א זחא פ
  • לוח הקביעות פון הרב דוד פעלדמאן (געדרוקט אין זיין אויסגאב פון קיצור שולחן ערוך)