צפון ים איז א ים וואס גרעניצט זיך מיט גרויסבריטאניע, נארוועגיע, דענמארק, דייטשלאנד, האלאנד און בעלגיע. ער איז באהאפטן צום אטלאנטישן אקעאן דורכן נארוועגישן ים אין צפון און דעם ענגלישן קאנאל.

דער צפון ים איז באוויליקט מיט פיל גאז און נאפט וואס די אייראפישע לענדער איבערהויפט נארוועגיע שעפן פון אים.

דער העלגאלאנד ארכיפעלאג געפינט זיך אין צפון ים.