העלגאָלאַנד איז אן ארכיפעלאג וואס געהערט צו דער דייטשער פראווינץ שלעזוויג האלשטיין. די אינדזל האט אמאל געהערט ענגלאנד. די אינדזל געפינט זיך אינעם צפון-ים (נארדזע).

Map helgoland 1910.jpg