פוילקייט

(אַריבערגעפֿירט פון עצלות)

פוילקייט אדער עצלות איז דער חסרון פון גלוסט צו ארבייטען אדער טאן סיי וואסארא מענטשליכע פליכטען.

עצלות איז א שווערער דיסארדער וואס א גרויס חלק פון די מענטשהייט ליידט.

לעזונגרעדאַקטירן

דער מלמד אין חדר פלעגט זאגן אז ס׳שטייט אז א שלעכטע מידה קען מען אויסרייסן דורך טוהן 40 טעג פארקערט ווי די שלעכטע מידה וואס מאיז געוואינט.

עס איז אבער דא א פראבלעם מיט דער אויבנדערמאנטע עיצה, ביזן קרעטשמע דארף מען אויך א גלעזל ברוינפן.מידות 

אומאינטערעס | איידלקייט | אנטוישונג | אמת | אנטמוטיגט | באשיידנקייט | בטחון | גוט הארציקייט | געדולד | געוויסן | הארטנעקיגקייט | היפאקריטיע | הכרת הטוב | השגה | ענווה | פלייסיגקייט | פרישות | שווייגן | ריינקייט | סדר | מנוחת הנפש | פאראט | ערליכקייט | חכמה | כעס | ליגענט | פארביטערטקייט | כפוי טובה | חוצפה | צומישטקייט | מרה שחורה | עצלות | פארשעמט | ליידיג | פיינטשאפט | לאנגווייליג | ענטוזיאזם | קנאה | פאנאטישקייט | פארכט | תענוג | טרויער | זעלבסט שולד | פרייד | האס | בענקשאפט | האפענונג | גרויל | באליידיגונג | קנאה | עלנד | ליבע | גלוסט | עצבות | פאניק | רחמנות | חרטה | אפווארפונג | חרטה | זעלבסט-רחמנות | פאראכטונג | רואיגקייט | ליידן | שטוינונג | תשובה