עפענען הויפטמעניו

קלוגשאפט אדער חכמה באדייט די מעגלעכקייט צו מיינען און ארויספירן מיט וויסן, איבערלעבונג, פארשטיין און קאמאן סענס. מען נוצט דעם מוח צו פאשטיין אלעס פארן לעבן. די פארקערטע פון נאריש. גיווענליך מיינט דאס איינער וואס האט א קאפ אויף די פלייצעס און ווייסט ווי אזוי דאס צי אויסנוצען.


תורהרעדאַקטירן

מים עמוקים עצה בלב איש [משלי כ. ה.]. אמאליגע צייטן האט מען געמיינט אז חכמה איז אין די הארץ. היינט זאגן זיי דאס איז אין מוח.

אין בראשית שטייט ויפח באפיו נשמת חיים, זאגן די ראשונים, כל דנפיח מדלי נפיח, אז פון דא זעהן מיר אז א מענטש קען משיג זיין טיפע רעיונות ווייל ער האט א רוח פון גאט.


אויבער חכםרעדאַקטירן