שולד איז די געפיל ווען איינער פילט אז ער האט געטאן עפעס שלעכט, עס איז פיינפול אבער ס'ווערט אלע געלטער, ווייל מען טוישט זיך דראמאטיש דערנאך צום גוטן, אין אמעריקע ווערט דאס אויך גענוצט אלס א טערמין פארן טרעפן איינעם שולדיג לעגאל אין געריכט, און דאס איז נישט פארבינדן מיט א געפיל. זי איז פארבינדן מיטן באגריף פון חרטה.

אין פסיכאלאגיע איז שולד א מצב ווען מ'האט געטון א זאך וואס מ'האט נישט געדארפט טון, אדער פארקערט מ'האט נישט געטון וואס מ'האט געדארפט.


געפילן