דער וושט איז דער עסנווארג רער וואס ליגט ביי יעדע ווערטעברעיט מין פון באשעפעניש צו פארבינדן צווישן די האלדז און געדערעם. דאס איז א טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם.

פארדייאונג סיסטעם'ס גלידער. וושט איז נומער 1

דאס עסן נידערט נישט דארטן אראפ מכוח גראוויטי נאר צוליב די מוסקלען וואס פארארבעטן דאס אראפשיקן, און אפילו מען שטייט אויפן קאפ ארבעט דאס פערפעקט.

דאס איז נעבן די ווינט רער און א ספעציעלער אויטאמטישער דעקל פארשטאפט די ווינט רער עס זאל נישט אהין גיין די עסן נאר בלויז צום וושט.

אידישקייט רעדאַקטירן

אין משיחין בשעת הסעודה שמא יקדים קנה לושט.


מאגן-געדערעם-סיסטעם        

מוילצונגשפייכלדריזפארינקסוושטמאגןפאנקרעאסגאלבלאזלעבערקישקעס: קליינע קישקע (דואדענוםליידיגע קישקעקרומעע קישקע) • גראבע קישקע (צעקוםקאלאןגראדע קישקע) • אַנוס